NIEUWS
PAGINA

Van apenkooien tot bergbeklimmen: het vak gym is in beweging

Bewegen is gezond. Door meer technologie tijdens sport en gymlessen toe te passen kunnen nieuwe ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren aan de motorische vaardigheden van kinderen.

iPads komen in de klas steeds vaker voor. Behalve in de lessen sport en beweging: technologie en beweging lijkt voor veel scholen nog geen logische combinatie. Maar de scholen die wél met computers in het gymlokaal werken, ervaren dit als positief. MijnSchoolIsUniek.nl verdiept zich in de veranderende behoeften van leerlingen en hoe het onderwijs daarop kan aansluiten.

Meer botbreuken door minder bewegen

Het was recent in het nieuws: deskundigen maken zich zorgen over de motorische vaardigheden van kinderen. Aanleiding voor deze zorgen is het toenemende aantal botbreuken, waardoor kinderen op de Eerste Hulp belanden. De oorzaak? Onvoldoende bewegen door (te)veel smartphone- en laptopgebruik. Dit maakt kinderen minder stabiel, waardoor ze sneller vallen en iets kunnen breken.

Bewegen moet weer leuk worden

Het advies van het Kenniscentrum Sport is om kinderen minimaal één uur per dag te laten bewegen. Bewegen moet dus weer leuk worden. Hierin is voor scholen, en voor gymdocenten in het bijzonder, een belangrijke taak weggelegd. Dat vindt ook hogeschool Windesheim, die heeft onderzocht hoe digitale toepassingen in het bewegingsonderwijs de motivatie, het plezier en het leergedrag kunnen ondersteunen. Want als kinderen dan toch op een schermpje willen kijken, waarom dat schermpje dan niet nuttig gebruiken?

Maak de gymles aantrekkelijker

Voorbeelden van activiteiten die op sommige scholen al plaatsvinden zijn droogzwemmen met de Wii, free runnen aan de hand van dvd’s of het imiteren van danspassen via YouTube. Het gebruik van beweeggames in de gymles staat verder nog in de kinderschoenen. Maar dat het bewegingsonderwijs aan het veranderen is, staat vast. Beweeggames, zoals een schaatssimulator, een trampolinegame of een roeisimulator passen nu eenmaal bij de leefwereld van kinderen. Voor gymdocenten zijn deze games dus hét middel om de gymles aantrekkelijker te maken.

Ook docenten hebben er baat bij

Een ander voordeel is dat kinderen goed overweg kunnen met de apparatuur. Als gymdocent kun je hierdoor veel aan de leerling zelf overlaten. Dit vergroot de mogelijkheden tot zelfsturing, waardoor de gymdocent ruimte heeft om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of juist meer uitdaging willen tegemoet te komen.
Bovendien is het gebruik van iPads in de les voor docenten handig om prestaties en vorderingen van leerlingen bij te houden, absenten te noteren, cijfers in te voeren en blessures te vermelden.

Een ideale wereld

Door de toenemende belangstelling van scholen voor interactieve gymlessen, ontstaan er overal initiatieven om hieraan tegemoet te komen. Een voorbeeld is Gympedia: een digitale lesmethode, ontwikkeld door én voor vakleerkrachten in het primair onderwijs. Gympedia ziet het wel voor zich: een ideale wereld met motorisch vaardige, fitte en sociaal-emotioneel stabiele kinderen die gezond opgroeien én een leven lang blijven sporten.

Stimuleer beweging buiten gym

Misschien dat buiten de gymles ook andere vakken interactief bewegen kunnen stimuleren. Hoe meer kinderen op school bewegen, hoe beter. Carla Scholten van Embedded Fitness denkt daarbij bijvoorbeeld aan virtuele aardrijkskunde- of geschiedenislessen. Tijdens die lessen fietsen leerlingen dan virtueel door middeleeuws Amsterdam om te ervaren hoe het eraan toeging in die tijd.

Investering in apparatuur

Het idee dat kinderen een computerspel alleen passief kunnen gebruiken, is dus achterhaald. Met hulp van beweeggames maak je als docent de gymles meer ‘van nu’. Dat zorgt voor meer betrokken leerlingen tijdens de les, en voor meer plezier in bewegen in het algemeen. Dit vraagt alleen om een investering in apparatuur en kennis om met die apparatuur om te gaan. Daar krijg je dan als school wel gezondere kinderen voor terug.

Meld je aan op MijnSchoolIsUniek.nl

Op het platform MijnSchoolIsUniek.nl vind je (inter)actieve opdrachten, waarmee leerlingen op zoek kunnen gaan naar de unieke eigenschappen van de school. Hoe ziet een gymles er bij jullie op school uit? Maakt jullie school gebruik van digitale leermiddelen tijdens gym? Maak een SCHOOL-ID aan en ontdek ook hoe het er op andere scholen tijdens gym aan toegaat.
Door de redactie van MijnSchoolIsUniek.nl. Fotografie Jan Tito.