NIEUWS
PAGINA

Toptalenten

Mede door de vrijheid van onderwijs in Nederland is óók het vak gym op iedere school anders.

Wat de verschillen zijn, laat het platform MijnSchoolIsUniek.nl zien aan de hand van filmpjes die scholen kunnen uploaden.
Door licht te werpen op de verschillende gymlessen, geeft het platform ook een inkijkje in hoe Nederlandse scholen met toptalenten omgaan. Want juist een vak als gym maakt toptalenten zichtbaar. Maar ook in andere vakken kunnen leerlingen uitblinken. Lees in deze blog hoe scholen ruimte geven aan toptalent, in én buiten de gymlessen.

Een lesje geschiedenis

Zo’n 200 jaar geleden was gym als vak op school nog heel ongewoon. Voor lichamelijke oefening had je ruimte nodig. Die ruimte was er niet altijd, er waren sowieso veel minder scholen. Ook waren er te weinig leerkrachten beschikbaar die de lessen konden geven. Onder het motto ‘een gezonde geest huist in een gezond lichaam’ werd gym vanaf 1941 een verplicht vak. Hoe het er vroeger aan toe ging tijdens gymnastiek, zie je op de vele foto’s die het Nationaal Onderwijsmuseum rijk is. Voorbeelden van lichamelijke oefening anno nu vind je straks op het platform MijnSchoolIsUniek.nl.

Sporttalentenbeleid

Nu gymles heel normaal is, krijg je als school te maken met een nieuwe groep uitblinkers. De sporttalenten. Voor de secties lichamelijk oefening dé uitdaging om die leerlingen te helpen hun talenten te blijven ontwikkelen. Sporters die ook buiten de school trainingen moeten volgen, krijgen daar vrij voor. Binnen de ruimte die de wet daarvoor biedt. Voor leerlingen kan het talent van iemand anders een motivatie zijn de lat zelf ook wat hoger te leggen. Goed voorbeeld, doet goed volgen. Het platform MijnSchoolIsUniek.nl zal daar een positieve bijdrage aan leveren.

Nooit meer vervelen

Ook buiten de gymlessen kom je op de meeste scholen toptalenten tegen. Denk aan kinderen met een talenknobbel, een sterk ontwikkeld wiskundig inzicht of een goed gevoel voor kunst en expressie. Deze leerlingen hebben uiteraard ook voldoende stimulans nodig. Een aantal scholen in Nederland biedt die stimulans in de vorm van bijvoorbeeld plusklassen, business colleges, sprintklassen en pre-university programma’s.

In Nederland bieden de Radboud Universiteit, Tilburg University en de TU in Eindhoven leerlingen de mogelijkheid eerstejaarsvakken te volgen. ‘Slimme scholieren op de middelbare school die alvast vakken kunnen volgen aan de universiteit, hoeven zich zo nooit meer te vervelen’, zegt Yolanda Schuur van de Radboud Universiteit hierover in het NRC van 4 september jl.

Bovenschoolse voorzieningen

De Scope scholengroep in Alphen aan de Rijn voert momenteel een pilot op twaalf basisscholen, met bovenschoolse voorzieningen. Toptalenten van de verschillende scholen komen één dagdeel in de week bij elkaar. Ze krijgen dan verdiepende opdrachten over allerlei onderwerpen, van vliegtuigen ontwerpen tot filosofie.

Vrijheid van onderwijs

Wij zouden graag willen geloven dat er mede door de vrijheid van onderwijs in Nederland genoeg ruimte is voor toptalent. Omdat door die vrijheid elke school zichzelf kan zijn, en zo de leerling aantrekt die bij de school past. Waardoor leerlingen binnen de vertrouwde muren van de school de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontdekken.

‘Als leerlingen de volle ruimte krijgen, komt talent vanzelf bovendrijven’, is ook de gedachte die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het plan van aanpak toptalenten 2014-2018 heeft opgenomen.

School-ID

Op MijnSchoolIsUniek.nl vind je interactieve opdrachten. Maak een profiel aan en vergelijk de unieke eigenschappen van jouw school. Hoe anders gaat het er bij jullie tijdens gym aan toe, vergeleken met andere scholen? Door leerlingen deze vraag te laten beantwoorden, ervaren zij hoe divers het onderwijs in Nederland is. Een gevolg van Artikel 23 dat de vrijheid van onderwijs mogelijk maakt.

Maak voor jouw school ook een SCHOOL-ID aan!

Door de redactie van MijnSchoolIsUniek.nl. Fotografie Jan Tito.